CNDIPT OI POSDRU

Calificări

Calificare înseamnă un rezultat formal al unui proces de evaluarea și de validare, care este obținut atunci când un organism competent stabiliește că o persoană a obținut rezultate ca urmare a învățării la anumite standarde. Rezultatele învățării reprezintă ceea ce cunoaște, întelege și poate face persoana care învață la terminarea procesului de învățare, care sunt definite sub forma de cunostințe, abilităti și competențe.

Cunostințe înseamnă rezultatul asimitării de informații prin învățare. Cunoștintele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii și practice legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextul Cadrului European al calificărilor, cunoștințele sunt descrise ca teoretice și/sau faptice.

Abilități înseamnă capacitatea de a aplica și de a utiliza cunostințe pentru a aduce la îndeplinire sarcini și pentru a rezolva probleme. În contextul Cadrului European al calificărilor, abilitățle sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau practice (implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente).

Competența înseamnă capacitatea dovedită de a utilize cunoștinte, abilități și capacități personale, sociale și/sau metodologice în situații de muncă sau de studiu și pentru dezvoltarea profesionala și personală. În contextul Cadrului European al calificărilor, competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei.


mai mult »