CNDIPT OI POSDRU

Evaluarea și Certificarea

Evaluarea îndrumă și orientează învățarea, evidențiază progresul și oferă bucuria succesului.

Evaluarea și certificarea în învățământul profesioanal și tehnic din România se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, legea învățământului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt operaționalizate prin regulamente și metodologii specifice, respectiv Regulamentul de organizare și funcționare a unitățlor de învățământ, aprobat prin OMEC nr. 4925/2005, Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar, aprobată prin OMECI nr. 3733/2009, OMECI nr. 5025/2009 privind aprobarea Graficului de desfășurare a examenelor de certificare a învățământului profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2009-2010, alte documente cu caracter normativ.

În conformitate cu prevederile legii, precum și cu prioritățile stabilite pentru învățământul profesional și tehnic prin Declarația de la Copenhaga(2002) și prin comunicatele ulterioare privind coorerarea suștinută în cadrul sistemelor de educație și formare profesională din Europa și restructurarea sistemelor de formare profesională din această perspectivă procesul de evaluare și certificare este proiectat ca parte integrantă a procesului educațional și de formare profesională inițială desfășurat prin învățământul preuniversitar. Evaluarea și certificarea joacă un rol cheie, de interfață complexă între scopurile, obiectivele și rezultatele programelor de educație și formare organizate în cadrul învățământului preuniversitar și tendințele existente pe piața muncii din România și din Europa.

mai mult »