CNDIPT OI POSDRU

Planificarea ofertei IPT

Continuarea amplului proces de modernizare a sistemul de formare inițială derulat în ultimii ani, inclusiv cu sprijinul financiar al UE prin programele de preaderare (Phare) și prin programele finanțate din fondurile structurale, este focalizat pentru:

 
  • corelarea ofertei educaționale cu cerintele pietei muncii,

  • susținerea și valorificarea parteneriatului dintre școală, agenți economici și comunitate locală,

  • implementarea programelor privind tranziția de la școala la viața activă, modernizarea infrastructurii școlare,

  • creșterea calității resurselor umane ale unităților de învățământ,

  • realizarea studiilor sistematice de prospectare și prognozare a pieței muncii, în parteneriat cu instituțiile abilitate,

  • dezvoltarea sistemelor de monitorizare a inserției absolvenților.

 

În acest proces planificarea ofertei de formare profesională are o importanță strategică.