CNDIPT OI POSDRU

Cadrul legislativ
 
Cadrul legislativ

Ordonanța de Urgență nr.75/2005 privind asigurarea calității

LEGEA nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.75/2005 privind asigurarea calității

Hotărâre de Guvern nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație

Metodologia de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație


Hotărâre de Guvern nr. 21/25.01.2007
privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de perfomanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar

Hotărâre de Guvern nr. 21/10.01.2007
privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar

Standardele de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar

Standardele de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 6308/2008 privind aprobarea instrumentelor de asigurare a calității în unitățile de învățământ profesional și tehnic