CNDIPT OI POSDRU

OMECTS 3749 din 19.04.2012
ORDIN

privind aprobarea planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional de 2 ani