CNDIPT OI POSDRU

Acte normative
Ordinul 3547/15.04.2013 pentru aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socio - profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvire - Descarcă , Metodologie inserție , Anexe Metodologie
 
    OMECTS 3646 din 04.02.2011 cu privire la aprobarea programelor școlare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări profesionale de nivel 2


Descarcă


    Legea educației naționale
    din 10 ianuarie 2011


Descarcă