CNDIPT OI POSDRU

ANUNȚ DE SELECȚIE A UNUI EVALUATOR EXTERN
Pentru proiectul “Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality – Dezvoltarea capacității instituționale a Punctului Național de Referință al EQAVET: Promovarea calității – QUALVET@RO” (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinanțat din Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (programul Leonardo da Vinci) se organizează selecția unui evaluator extern.

Persoanele interesate pot afla mai multe informații aici.