CNDIPT OI POSDRU

Răspuns SOLICITARE DE CLARIFICĂRI
Joi, 19 Aprilie 2012 13:22
Urmare solicitărilor venite din partea potențialilor ofertanți privind procedura "Achizitie de organizare evenimente (vizite de studii)CPV 79952100-3 vă comunicăm urmatoarele:

Cont bancar pentru virarea garanției de participare : RO78TREZ7015005XXX011696
Deschis la: Trezorerie Sector 1, București
Cod Fiscal: 11389672


Descarcă document