CNDIPT OI POSDRU

Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale

Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluarii competentelor profesionale

Descriere proiect

Proiectul „Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluarii competentelor profesionale” are ca obiectiv general sustinerea procesului de îmbunatatire a sistemului national de educatie si formare profesionala, prin cresterea atractivitatii si calitatii programelor de educatie si formare profesionala asigurata prin pregatirea cadrelor didactice pentru realizarea unei evaluari moderne si relevante a rezultatelor învatarii.

Proiectul își propune atingerea următoarelor obiective specifice:

 
  • Îmbunatatirea calificarii cadrelor didactice prin însusirea si exersarea practicilor evaluarii competentelor profesionale, rezultate ale invatarii. Competentele dezvoltate privind organizarea evaluarii si monitorizarea ei, realizarea si administrarea instrumentelor de evaluare, evidenta, interpretarea si valorificarea evolutiei performantelor elevilor sustin o conduita moderna, profesionista si eficienta si asigura cresterea calitatii procesului de predare–învatare-evaluare.

  • Sustinerea dezvoltarii carierei în învatamânt si diversificarea activitatilor profesionale prin valorificarea oportunitatilor generate de expertiza capatata ca formator sau dezvoltator de instrumente de evaluare
 

Durata proiectului este de 3 ani, având ca perioada de implementare 2010 – 2013.

Bugetul total al proiectului: 10.743.394 RON, din care 9.490.745 RON fonduri nerambursabile și 193.688 RON contribuție proprie.

Rezultatele anticipate ale proiectului:

 
  • 4 programe de formare continua in domeniul evaluarii competentelor profesionale acreditate

  • 600 de cadre didactice formate in domeniul evaluarii competentelor profesionale 1 baza de date privind resursele umane perfectionate in domeniul evaluarii competentelor profesionale

  • 600 cadre didactice certificate ca Profesor-evaluator de competente profesionale

  • 42 cadre didactice certificate si ca Formatori de profesori-evaluatori de competente profesionale,

  • 80 cadre didactice certificate si ca Dezvoltatori de instrumente de evaluare (câte 5 pentru fiecare domeniu de pregatire)

  • 42 cadre didactice certificate si ca Formatori de profesori-monitori interni si externi a evaluarii
 

Grupul tinta al proiectului este de 600 de cadre didactice/personal didactic din învatamântul profesional si tehnic.