CNDIPT OI POSDRU

Auxiliare curriculare

Auxiliare curriculare sunt produse curriculare utilizate de cadrele didactice și de elevi, în procesul didactic, pentru implementarea adecvată și eficientă a curriculumului.

În conformitate cu documentele curriculare reglatoare specifice învățământului profesional și tehnic, cadrele didactice proiectează situațiile de învățare astfel încât dobândirea achizițiilor învățării de către elevi să aibă rol adaptativ - social și profesional -, iar diferențele individuale și nevoile/ interesele elevilor să constituie repere centrale. 

În sprijinul acestor activități de proiectare au fost elaborate, în cadrul proiectelor Phare implementate de către CNDIPT, o serie de materiale curriculare auxiliare pentru a veni în sprijinul elevilor și a profesorilor din învățământul profesional și tehnic.

 
Auxiliare curriculare realizate în cadrul Proiectelor Phare
2002 2003 2004 2005 2006

Auxiliare curriculare realizate în cadrul Proiectului Învățământul profesional și tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013