CNDIPT OI POSDRU

Ordin pentru aprobarea planurilor de învățamânt pentru pregătire practică și stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învățământ profesional de 2 ani
pentru aprobarea planurilor de învățamânt pentru pregătire practică și stagiu de pregătire practică,
din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învățământ profesional de 2 ani
Anexa1 | Anexa2