CNDIPT OI POSDRU

Transferul și recunoașterea rezultatelor învățării

Transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite de elevii din învățământul profesional și tehnic prin stagiile de pregătire practică este reglementat prin Metodologia aprobată prin OMECT nr. 4931/2008.

« Înapoi