CNDIPT OI POSDRU

Procesul Copenhaga

Declarația Miniștrilor Europeni ai Educației și Formării Profesionale și a Comisiei Europene, adoptată la Copenhaga, 29-30 noiembrie 2002, privind întârirea cooperării europene în domeniul formării profesionale, este documentul programatic bazat pe recunoașterea faptului că dezvoltarea unui sistem de educație și formare profesională de calitate reprezintă un element crucial al strategiei Lisabona, în special în ceea ce privește promovarea incluziunii sociale, a coeziunii, mobilității, capacității de angajare și a competitivității.

Prioritățile urmărite prin cooperarea susținuă în domeniul educației și formării profesionale sunt:

 
 • Consolidarea dimensiunii europene în domeniul educației și formării profesionale, astfel încât Europa să fie recunoscută ca punct de referință mondial pentru cei care învață;

 • Creșterea transparenței în domeniul educației și formării profesionale;

 • Consolidarea politicilor, sistemelor și a practicilor care sprijină informarea, consilierea și orientarea;

 • Cercetarea modalităților de promovare a transparenței, comparabilitatea, transferabilitatea și recunoașterea competențelor și/sau a calificărilor;

 • Creșterea sprijinului acordat dezvoltării competențelor și a calificărilor la nivel sectorial;

 • Elaborarea unui set comun de principii privind validarea învățării non-formale și informale;

 • Promovarea cooperării în domeniul asigurării calității în educație și formare profesională;

 • Nevoile de învățare ale profesorilor și formatorilor.
 

Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale se bazează pe următoarele principii:

 
 • Cooperarea se va baza pe obiectivele europene pentru 2010;

 • Măsurile vor fi voluntare și stabilite prin cooperare de la nivelurile inferioare către cele superioare;

 • Inițiativele vor fi focalizate pe nevoile cetățenilor și ale organizațiilor beneficiare; Cooperarea trebuie să fie integratoare și să implice statele membre, Comisia, statele candidate, statele EFTA-EEA și partenerii sociali.
 

Programul de lucru pentru implementarea deciziilor este cunoscut sub denumirea Educație și formare profesională 2010.


mai mult » 

Declarația de la Copenhaga (ro/eng)

Declarațiile de la Maastricht

Declarațiile de la Helsinki

Declarațiile de la Bordeaux

Comunicatul de la Bruges