CNDIPT OI POSDRU

Legături utile

 
Legături utile
 

 

Parlamentul României

 

Guvernul României

 

Administrația Prezidențială a României

 

Uniunea Europeană

 

Centrul de Informare al Organizației Națiunilor Unite pentru România

 

International Standard Classification of Occupations

 

International Standard Classification of Education

 

Institutul Național de Statistică

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

 

International Labour Organisation

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

 

Inspectoratele Școlare Județene

 

European Centre for the Development of Vocational Training

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ÎN ROMÂNIA

 

Centrul National de Formare profesională a Adulților (CNFPA)

 

Centrului National de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar (CNFP)

 

European Commission, Education $ Training

 

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

 

The Centre for Research on Lifelong Learning based on Indicators and Benchmarks (CRELL)

 

The European Expert Network on the Economics of Education (EENEE)

 

The European TrainingFoundation

 

ARACIP

 

The Eurydice Network

 

Centrul Național Europass

 

Agenția Națională Pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Exonomic și Social

 

Institutul de Științe ale Educației