CNDIPT OI POSDRU

Erata - Servicii de organizare seminarii si conferinte CRIPT - Proiect ID 58832
VET/58832/30/15.02.2013

Erată la documentația de atribuire
Servicii de organizare seminarii și conferințe în perioada februarie - mai 2013,
în cadrul proiectului "Curriculum Revizuit în Învățământul Profesional și Tehnic (CRIPT)" ID 58832


A) Formularul FIN 1 - propunere financiară

Formularul va fi completat cu oferta defalcată pe preț cu și fără TVA, fară a fi defalcat TVA-ul pe servicii de cazare (9% - Întrucât doar agențiile de turism și hotelurile pot aplica o cotă de 9% pe servicii de cazare) și alte tipuri de servicii (24%).

B) Paragraful 1 din formularul FIN 1 - propunere financiară

1) Detalii referitor la pret pentru serviciile solicitate
Ofertantii vor completa fisierul Excel atasat asa cum este furnizat anexat: FIN I - Detalii referitoare la pretul serviciilor. Preturile unitare pentru serviciile prestate vor include toate cheltuielile aferente prestarii serviciilor, inclusiv profitul.”

se va citi

1) Detalii referitor la pret pentru serviciile solicitate
Ofertantii vor transmite detalierea pretului ofertat pe categorii de cheltuieli.