CNDIPT OI POSDRU

Precizari privind Achizitia de Servicii de organizare seminarii si conferinte CRIPT - Proiect ID 58832
Centrul National de Dezvoltare a Învatamantului Profesional si Tehnic face urmatoarele precizari privind Achizitia de "Servicii de organizare seminarii si conferințe in perioada februarie – mai 2013, in carul proiectului „Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)” ID 58832":

- Conform Eratei nr VET 58832/30/15.02.2013, se va utiliza formularul nr. 1. Utilizarea unui tabel excel nu este obligatorie. Este obligatorie detalierea pretului ofertat;

- Va atragem atentia ca formularul prezentat reprezinta un model orientativ – oferta financiara trebuie sa contina toate detaliile necesare fundamentarii pretului ofertat conform cerintelor din caietul de sarcini, pret care trebuie sa fie real si serios, in conformitate cu legislatia nationala;

- Pretul total pentru serviciile oferite va fi prezentat cu si fara TVA. Detalierea va fi facuta dupa cum urmeaza: pret per camera/participant, pret per tip masa/participant, pret per sala/zi de inchiriere, pret per tip de material, pret/ pauza de cafea, pret/transport/participant etc.

- restul prevederilor Documentatiei de Atribuire (luand in considerare Erata VET 58832/30/15.02.2013 si Raspunsul - VET 58832/31/15.02.2013 - la solicitarea de clarificari VET 58832/29/14.02.2013) rămân neschimbate.