CNDIPT OI POSDRU

Informații pentru profesori

Profesorii au rol de mijlocitor între lumea în continuă evoluție și elevii care sunt pe cale să pătrundă în această lume. Profesorii au o meserie din ce în ce mai complexă.
Responsabilitățile profesorilor sunt în creștere.
Mediile în care aceștia lucrează sunt din ce în ce mai dificile.

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul
European privind îmbunătățirea calității
formării profesorilor