CNDIPT OI POSDRU

Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI)

Scopul PRAI este de a îmbunătăți corelarea dintre oferta învățământului profesional și tehnic și nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional și de a crește contribuția învățământului superior la dezvoltarea regională, în perspectiva anului 2013.

PRAI cuprinde:

 
  • analiza contextului regional din punct de vedere al evoluțiilor și previziunilor demografice, de piață a muncii și economice;

  • analiza capacității sistemului învățământului profesional și tehnic de a răspunde nevoilor identificate prin diagnoza contextului regional;

  • prioritățile, țintele și acțiunile pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic la nivel regional;
  • contribuția învățământului superior la dezvoltarea regională.
 

Documentarea pentru PRAI se realizează prin analiza următoarelor documente strategice:

 
  • Planul Național de Dezvoltare;

  • Strategia Națională de Dezvoltare a Resurselor Umane;

  • Planurile de Dezvoltare Regională.

  • Strategiile și planurile de acțiune privind Educația și Formarea Profesională;

  • Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă.
 

Rolul PRAI este de a furniza cadrul de referință și de a facilita documentarea pentru elaborarea și armonizarea documentelor strategice de la nivel județean și local (PLAI, PAS).


 
Regiunea NORD EST

Regiunea SUD EST

Regiunea SUD MUNTENIA

Regiunea SUD VEST OLTENIA

Regiunea VEST

Regiunea NORD VEST

Regiunea CENTRU

Regiunea BUCURESTI ILFOV