CNDIPT OI POSDRU

Proiecte de dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale dintre Statele Membre ale Uniunii Europene a luat amploare în ultimii ani, fiind încurajată de rezoluția Consiliului European de la Lisabona.

Definirea unor obiective și priorități comune pentru politicile și reformele sistemelor de educație și formare, evaluarea progreselor, schimburile de bune practici pentru învățarea reciprocă. promovarea mobilității studenților/elevilor și a cadrelor didactice, dezvoltarea cooperării dintre școli și universități, îmbunătățirea recunoașterii diplomelor, calificărilor și competențelor în scop academic sau profesional, dezvoltarea învățământului deschis și la distanță schițează diversitatea proiectelor promovate de CNDIPT.

Proiecte multianuale PHARE

Proiecte cofinanțate din Fonduri Structurale Europene