CNDIPT OI POSDRU

Programul multianual Phare TVET 2004 - 2006


Obiectivul general al programului multianual Phare TVET 2004-2006 este de a susține adaptarea și îmbunătățirea ofertei sistemului TVET, contribuind la consolidarea adaptabilității și angajării forței de muncă la nivel regional și local, și în special, de a consolida capacitatea instituțională a școlilor din mediul rural și din localități mici și mijlocii pentru a oferi absolvenți bine pregătiți capabili să contribuie la regenerarea economiei locale, având următoarele scopuri:

 
  • îmbunătățirea accesului și participării la învățământul profesional și tehnic conform specificului regiunii, așa cum este menționat în Planurile Regionale de Acțiune pentru Educație, în special în zonele defavorizate precum zonele rurale și localități mici și mijlocii, care nu au fost asistate prin programe de dezvoltare pentru a oferi condiții de învățare la standarde de calitate prin dotări cu echipamente didactice și reabilitări de infrastructură;

  • revizuirea responsabilităților, a mecanismelor de guvernare în oferta de formare profesională inițială, în acord cu dezvoltarea economică și socială, așa cum este prezentată în Planul Național de Dezvoltare și pe baza recomandărilor rezultatelor Programului Phare TVET multianual 2001-2003

  • asigurarea șanselor egale pentru toți tinerii în obținerea unei bune calificări profesionale, cu atenție specială pe tinerii din zonele defavorizate și pe elevii cu nevoi speciale.