CNDIPT OI POSDRU

Proiectul Skills for Employability
Skills for Employability reprezintă un program global British Council care contribuie la dezvoltarea competențelor și a modelelor inovatoare în domeniul învățământului profesional şi tehnic prin crearea unor legături parteneriale durabile și reciproc avantajoase între sistemul educațional și piața muncii, în vederea adaptării învățământului la cerințele pieței muncii și a creșterii șanselor de angajabilitate în rândul tinerilor.
În România, programul s-a derulat în cadrul unui parteneriat între Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic şi Consiliul Britanic şi a avut ca scop îmbunătăţirea calităţii ofertei educaţionale din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională iniţială, prin intervenţii ameliorative, ample, sistemice la nivelul fiecărei componente a procesului de proiectare a ofertei specifice sistemului de învăţământ profesional şi tehnic (IPT) – domeniile turism (turism rural) şi agroturism.

Perioada de derulare: aprilie 2010 – martie 2013

Rezultate: Materiale auxiliare de învătare pentru domeniile agroturism şi turism rural.
Aceste materiale au fost elaborate în cadrul proiectului Skills for Employability, iniţiat de British Council şi realizat în parteneriat cu Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic. Toate eforturile au fost făcute pentru a identifica şi contacta deţinătorii de copyright pentru textele şi ilustraţiile folosite în aceste materiale. Nu am reuşit de fiecare dată dar, dacă suntem contactaţi în acest sens, vom clarifica orice inexactitate sau omisiune.
Materialele pot fi accesate aici.