CNDIPT OI POSDRU

Formarea profesională continuă

Adultii, persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă, au acces la formare profesională Formarea profesională a adulțior se organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, specializare, care au drept scop:

 
  • inițierea - dobândirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificări

  • calificarea, respectiv recalificarea – dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale care permit unei persoane să desfașoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații

  • perfecționarea, respectiv specializarea – dezoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale în cadrul aceleași calificări, dobândirea de competențe noi, dobândirea de competențe cheie sau competențe tehnice noi

 

Formarea inițială a adulților asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă.

Formarea profesională continuă a adulților este ulterioară formării inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe. Formarea profesională a adulților este gestionată de Centrul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA).


mai mult »