CNDIPT OI POSDRU

 
Termeni și condiții de utilizare
 

 

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

www.tvet.ro este situl oficial al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (denumit în continuare "CNDIPT"). Folosirea sitului www.tvet.ro (denumit în continuare "sit") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul sitului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest sit, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea sitului.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, situl www.tvet.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, reglementări şi ştiri referitoare la sistemul de învăţământ profesional și tehnic din România.

Ce este un serviciu electronic?

În cadrul sitului www.tvet.ro, un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între utilizatori şi CNDIPT.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.tvet.ro:

 
  • servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise în domeniul învățământului profesional și tehnic; astfel se asigură o mai mare transparenţă şi o mai bună înţelegere a activităţilor CNDIPT;

  • servicii de comunicare interactivă ("Contact şi asistenţă", "Audienţe online"), care permit un mai bun contact cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, asigurând mecanisme de feedback, cu scopul de a modela proiectele, politicile şi activităţile CNDIPT.
 


NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

CNDIPT întreţine acest sit cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, CNDIPT nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest sit.

Informaţia oferită:

 
  • este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;

  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;

  • poate conţine legături web spre alte sit-uri aspura conţinutului cărora CNDIPT nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
 

Un document disponibil pe sit nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe sit. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul sitului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei CNDIPT de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile CNDIPT impuse de lege.

REGULI GENERALE

Administratorul sitului declară următoarele:

 
  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului sitului;

  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a sitului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

  • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.
 


LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sitului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITULUI

© 2010 Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

Reproducerea materialelor de pe sit este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe sit, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe sit va fi clar indicată acolo unde este cazul.

INFORMAŢII PERSONALE

Prin intermediul prezentului sit pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail. CNDIPT va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul sitului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest sit, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

LEGĂTURA CU ALTE SITURI

Situl poate conţine legături web sau trimiteri către alte situri considerate de CNDIPT utile în ceea ce priveşte conţinutul sitului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea CNDIPT. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor situri. CNDIPT nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe siturile unor terţi, la care se face trimitere pe situl său.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.